Počet položek: 0 0,- CZK
CZK EUR

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Vážený zákazníku,
  prosíme o vyplnění reklamačního formuláře. Reklamace bude zpracována ihned po obdržení.
Děkujeme za pochopení.
AK-Nábytek.cz
Datum * Datum vyplnění reklamačního formuláře. (tvar DD.MM.RRRR)
Číslo faktury * Číslo zadejte včetně písmenek. (např. FV14-ESxxx)
Datum nákupu zboží * Uveďte datum, kdy byla faktura vystavena. (tvar DD.MM.RRRR)
Jméno a příjmení * Jméno a příjmení kupujícího.
Adresa * Uveďte adresu dodání podle faktury.
Název zboží * Uveďte název zboží podle faktury.
Potahový materiál Uveďte druh a číslo potahového materiálu
Kontaktní telefon * Uveďte kontaktní telefonní číslo včetně předvolby.
Kontaktní email * Uveďte kontaktní email.
Popis závady * Uveďte reklamovanou závadu, popište stručně, ale výstižně.
Návrh způsobu řešení zákazníkem: * Uveďte jakým způsobem chcete reklamaci vyřídit- jedná se o návrh, na který nemusí být brán zřetel.
Prohlášení *   Prohlašuji, že závadu na výrobku jsem nezpůsobil neodborným zásahem nebo vlastní neopatrností. Jsem si vědom povinnosti uhradit škodu, bude-li prokázána neoprávněnost reklamace. Reklamovanou věc(viz. NÁZEV ZBOŽÍ) jsem řádně vyčistil, zbavil nečistot a vhodně zabalil (viz níže)tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození či ušpinění. 30 DENNÍ LHŮTA NA VYŘÍZENÍ REKLAMACE ZAČÍNÁ BĚŽET DNEM DORUČENÍ K PRODEJCI.
Přílohy Vložte přílohu k reklamaci
Opište obrázek * antispam
     Více informací

JAK SPRÁVNĚ ZABALIT ZBOŽÍ zaslané k reklamaci

Čalouněný nábytek - (sedací soupravy, pohovky, křesla, čalouněné postele atd.):
 
Varianta 1: stretch fólie minimálně 3 vrstvy, zboží musí být do fólie zabalené celé.
Varianta 2: papírový, vícevrstvý karton nebo případně igelitový obal se silnou strukturou po celé části. Zboží musí být zabalené celé
 
Dřevěný nábytek a nábytek z lamina, plastu atd. - (skříně, komody, židle atd.):
Vícevrstvý karton po celé části nábytku, případně bublinková fólie.
 
Strech fólie není adekvátní obal pro takto těžký nábytek.
 
 Je potřeba vždy zabalit zboží tak, aby nemohlo dojít k poškození nábytku při dopravě na náš sklad.  
 
Správně zabalené produkty k vrácení přes Vámi zvoleného dopravce nebo vlastní dopravou, musí být taktéž řádně zabaleny!
 
Pokud se nám vrátí zboží poškozené nedostatečným zabalením, vrátíme Vám za zboží pouze poměrnou část pořizovací ceny za poškození výrobku.
 
Není požadováno vrácení zboží v originálních obalech, je ale nutné zabalit vždy tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží při přepravě
 
 Reklamační lhůta začíná běžet dnem následujícím po oznámení reklamace, její běh je přerušen do do doby fyzického předání zboží.