Počet položek: 0 0 CZK
CZK EUR

Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku dle § 1829 zákona 89/2012 Sb.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

  1. Od kupní smlouvy máte DLE dle § 1829 zákona 89/2012 Sb. právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu, případně i osobně. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.

  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu celou výši kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

  2. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

  3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo osobně doručte na adresu společnosti Aleš Koblížek, AK-Nábytek.

  4. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  5. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

 3. Dopravné v případě odstoupení od kupní smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, můžete k vrácení zakoupeného zboží využít za úplatu smluvního přepravce společnosti Aleš Koblížek - AK-Nábytek.cz. (doporučujeme zejména v případě křehkého nebo nedostatečně zabaleného zboží). Pokud máte zájem tuto službu využít, kontaktujte nás na telefonech 723 759 758 nebo na emailové adrese info@ak-nabytek.cz.

  2. Výše dopravného v případě využití přepravní služby Aleš Koblížek - AK-Nábytek.cz činí 13,- Kč/km počítáno z Náchoda cesta tam/zpět.

Vyplňte prosím elektronický formulář níže.

Oznamuji, že tímto odstupuji od

kupní smlouvy číslo * zadejte číslo faktury
od nákupu tohoto zboží * zadejte název zboží
Datum převzetí zboží * DD.MM.YYYY
Jméno a příjmení *
Ulice *
Město *
PSČ *
Telefon *
Email *
Částku za zboží požaduji:     v případě zaslání na BÚ vyplněte níže BÚ
Číslo bankovního účtu včetně kódu banky
Datum * DD.MM.YYYY
Opište obrázek * antispam
     Více informací